Warunki korzystania

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami korzystania ze strony plinkocasino-pl.click. Korzystając z naszej strony internetowej, akceptujesz niniejszy regulamin w całości. Jeżeli nie zgadzasz się z jakimkolwiek punktem regulaminu, prosimy o powstrzymanie się od korzystania z naszego serwisu.

1. Informacje ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze strony plinkocasino-pl.click oraz wszelkie prawa i obowiązki użytkowników. Strona plinkocasino-pl.click jest platformą, na której dostępne są różne usługi i informacje.

  • 1.1. Użytkownik oznacza osobę korzystającą z serwisu plinkocasino-pl.click.
  • 1.2. Strona oznacza serwis internetowy dostępny pod adresem plinkocasino-pl.click.
  • 1.3. Administrator oznacza osobę zarządzającą stroną plinkocasino-pl.click.

2. Warunki korzystania

Użytkownik zobowiązuje się do:

  • 2.1. Korzystania z serwisu plinkocasino-pl.click zgodnie z obowiązującym prawem oraz postanowieniami niniejszego regulaminu.
  • 2.2. Nieumyślnego naruszania praw innych użytkowników lub osób trzecich.
  • 2.3. Niedziałania na szkodę serwisu plinkocasino-pl.click.
  • 2.4. Przestrzegania zasad prowadzących do utrzymania bezpieczeństwa i prywatności danych.

3. Odpowiedzialność

Strona plinkocasino-pl.click nie ponosi odpowiedzialności za:

  • 3.1. Jakiekolwiek szkody wynikłe z korzystania z serwisu, w tym utratę danych lub problemy techniczne.
  • 3.2. Przerwy w dostępności serwisu z powodów niezależnych od administratora.
  • 3.3. Treści zamieszczane przez użytkowników na stronie plinkocasino-pl.click.

4. Ochrona prywatności

Strona plinkocasino-pl.click przestrzega zasad ochrony prywatności użytkowników. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w polityce prywatności dostępnej na stronie.